baby穿黑色衬衫青春减龄 甜笑迷人

baby穿黑色衬衫青春减龄 甜笑迷人
baby穿黑色衬衫青春减龄 甜笑迷人

近日,baby的一组美图曝光,她穿黑色灯笼袖衬衫宫廷风满满,白色蕾丝娃娃领青春减龄。